LSAB

Ring 0451-493 93 eller maila oss på post@infograph.se

LSAB-Jul-2013-940x546

8 sidig tidning till Lantmännen i samverkan AB (LSAB). Tidningen kommer ut ca 6 ggr om året med som mest 24 sidor och en upplaga på 93.000 ex. LSAB är 18 fristående Lantmanna-butiker som slagit sig ihop och kör gemensam marknadsföring. Vårt arbete är att tillsammans med en samordnare på LSAB ta fram katalog, affischer och hyllkantsetiketter.