KDFF MiM 2013

Ring 0451-493 93 eller maila oss på post@infograph.se

Med i matchen-Tryck-1

Vi fick förtroendet att göra KDFF:s magasin MiM – Med i Matchen. Ett nära samarbete med Börje Bengtsson och Bodil Wiklander från KDFF och info&graph.

En textmassa och ett gäng bilder vävdes samman till ett magasin som trycktes hos Litografen i Vinslöv och distribuerades av Kristianstadsbladet till alla hushåll i Kristanstads kommun.

Samarbetet fortsatte med produktion av övriga trycksaker, roll-ups och matchannonser.