Gepefek Hotels

Ring 0451-493 93 eller maila oss på post@infograph.se

Gepefek
Gepefek

Gepefek Hotels är en samling hotell med ca 200.000 besökare varje år. I koncernen ingår Hotell Statt, Restaurang Oscar, Café Nyfiket, Petvå Hässleholm, Hanöhus Hotell & Konferens och Frostavallen Hotell & Konferens. Vi har tillverkat allt från säljmaterial, annonser, kataloger, mässmaterial, hemsidor (pågående arbete) till affischer. En viktig kund där vi hela tiden eftersträvar igenkänning på de olika anläggningarna så att kunden ser att de hör ihop.